PAYOUT TRANSACTION CALLBACK

Amount mention in transaction will be deduction from wallet, So partner need to deduct amount from retailer as a onboarding cost,

PAYOUT TRANSACTION CALLBACK

param_inc need to decrypt by using JWT provided

{"event": "PAYOUT_SETTLEMENT",
	 "param":  {
 "refid": "xxxxx",
 "ackno": "xxxxx",
 "bankname": "STATE BANK OF INDIA",
 "bankid": "2343",
  "acno": "xxxxxxxxxx",
 "benename": "BENE NAME",
 "amount": 10000,
 "ifsccode": "IFSC000CODE",
 "mode": "IMPS",
 "charges": "xx.xx",
 "utr": "xxxxxxxxxx",
 "dateadded": "xxxxxxxxx",
 "status": "1",
 "message":"success"
},
  "param_inc": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWZpZCI6Inh4eHh4IiwiYWNrbm8iOiJ4eHh4eCIsImJhbmtuYW1lIjoiU1RBVEUgQkFOSyBPRiBJTkRJQSIsImJhbmtpZCI6IjIzNDMiLCJhY25vIjoieHh4eHh4eHh4eCIsImJlbmVuYW1lIjoiQkVORSBOQU1FIiwiYW1vdW50IjoxMDAwMCwiaWZzY2NvZGUiOiJJRlNDMDAwQ09ERSIsIm1vZGUiOiJJTVBTIiwiY2hhcmdlcyI6Inh4Lnh4IiwidXRyIjoieHh4eHh4eHh4eCIsImRhdGVhZGRlZCI6Inh4eHh4eHh4eCIsInN0YXR1cyI6IjEiLCJtZXNzYWdlIjoic3VjY2VzcyJ9.ZaSiZ_fY_I93VLCh2zsLvKIp43KXDtWcZTejbC_SOPQ"
}
{"status":200,"message":"Transaction completed successfully"}
{"status":400,"message":"Transaction failed"}